Edith Willigendael

Voorzitter/Oprichter JNV


Vincent van Weel

Secretaris/Oprichter JNV


Bianca Bendermacher

Penningmeester/Oprichter JNV


Maarten Lijkwan,

Algemeen bestuurslid JNV